XXI Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2020-09-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Wójta Gminy Suwałki o zmianę porządku obrad poprzez dodanie do porządku obrad w pkt 13 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Suwałki a Miastem Suwałki w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania przez Miasto Suwałki odpadów komunalnych, pochodzących z terenu Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przedstawienie porządku obrad. Wniosek...)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rad...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2024.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Specjalistycznego – Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie Krzywe.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/123/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Suwałki a Miastem Suwałki w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania przez Miasto Suwałki odpadów komunalnych, pochodzących z terenu Gminy Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Wnioski i oświadczenia.

15.Zamknięcie obrad.