XX Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2020-08-25, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Ra...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2024.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków-Folwark i Bród Nowy w gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki wchodzących w skład aglomeracji Suwałki przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru granic i aglomeracji Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 101991B.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 102001B.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Suwałki i ustalenia ich przebiegu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Głosowanie (Przedstawienie informacji o wykonaniu bu...)

18.Zapoznanie się Zarządzeniem Nr 186/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2021 rok.

Głosowanie (Zapoznanie się Zarządzeniem Nr 186/20 Wó...)

19.Wnioski i oświadczenia.

20.Zamknięcie obrad.