XIX Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2020-06-30, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji R...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suwałki na rok szkolny 2020/2021

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuków-Folwark.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sobolewo.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz działalność sportową w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Wnioski i oświadczenia.

13.13. Zamknięcie obrad.