XVIII Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2020-05-26, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji R...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Przedstawienie raportu o stanie Gminy Suwałki za 2019 rok.

6.Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Suwałki za 2019 rok.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki wotum zaufania.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2019 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury Gminy Suwałki i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny oraz ustanowienie służebności.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Programu Współ...)

19.Wnioski i oświadczenia.

20.Zamknięcie obrad.