XVII Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2020-04-21, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Wójta Gminy Suwałki o zmianę porządku obrad poprzez dodanie do porządku obrad w pkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa i Kuków-Folwark w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Przedstawienie porządku obrad....)

3.Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Ra...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/160/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2020.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suwałki w 2020 roku.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Suwałki do Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa i Kuków-Folwark w Gminie Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

18.Wnioski i oświadczenia.

19.Zamknięcie obrad.