IX Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-07-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

-Wniosek Wójta Gminy Suwałki o zmianę porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu 11. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie – Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o zmianę por...)

-Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

4.Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji R...)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024. - Wniosek Wójta Gminy Suwałki o wprowadzenie dodatkowej zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024 w załączniku nr 1 i w załączniku 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o wprowadzen...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/66/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Tradycja łączy narody”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Szlifujemy diamenty – wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Zespołu Szkół w Płocicznie – Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki”.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Wnioski i oświadczenia.

13.Zamknięcie obrad.