VII Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-05-31, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy Suwałki.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rad...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.Przedstawienie raportu o stanie Gminy Suwałki za 2018 rok.

6.Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Suwałki za 2018 rok.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki wotum zaufania.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o wprowadzen...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Suwałki o wprowadzen...)Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Turówce Nowej.

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

16.Wnioski i oświadczenia.

17.Zamknięcie obrad.