VI Sesja Rady Gminy Suwałki

w dniu 2019-04-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

-Wniosek Wójta Gminy o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie nowego punktu 15. tj. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy o zmianę porządku ob...)

-Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (b) Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/34/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Okuniowiec w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki projektu pod nazwą „Zielona Gmina III - budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” w okresie 2020-2021

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki partnerskiego projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Suwałki projektu pn.: „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/384/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniając...)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki w ramach Programu wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki

Głosowanie (Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie...)

14.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Programu Współ...)

15.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej

Głosowanie (Przedstawienie oceny zasobów pomocy społ...)

16.Wnioski i oświadczenia

17.Zamknięcie obrad