I sesja Rady Gminy Suwałki VIII Kadencji 2018 - 2023

w dniu 2018-11-20, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji Rady Gminy Suwałki

2.Złożenie ślubowania przez radnych

3.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Suwałki

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Wybór Przewodniczącego Rady

6.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady (Wiceprzewodniczących)

7.Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Suwałki